Werknemersvaardigheden

Deze training is gericht op het verwerven van algemene werknemerscompetenties.

Deelnemers ontwikkelen basisvaardigheden die nodig zijn in het uitvoeren van werkzaamheden met collega’s of onder een werkgever (denk o.a. aan werkattitude, op tijd komen, vragen stellen, initiatief nemen, communiceren, het accepteren van leiding, omgaan met klanten of derden, etc.). Nadat normen, waarden en competenties zijn uitgelegd volgen er concrete oefensituaties en werkopdrachten die werknemersvaardigheden stapsgewijs behandelen. Deze training is ooit ontwikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kan ook ingezet worden voor mensen die lange tijd niet of nog niet gewerkt hebben. Ook is het een prima training voor LBO en MBO studenten, voordat ze op de arbeidsmarkt komen.

Deze training stimuleert een professionele werkhouding, die deelnemers bewust maakt van hun eigen verantwoordelijkheden. Deelnemers hebben na afloop meer zelfkennis opgedaan, zijn zich bewuster van hun eigen gedrag en de wijze waarop ze communiceren en samenwerken met anderen. Het functioneren na de training wordt bewuster, doelgerichter en professioneler.

Meer weten? Neem dan contact op!

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.