Onderwijs

Voor leerlingen

Op hun pad naar volwassenheid komen kinderen in deze tijd heel wat risicofactoren tegen. Anders dan vroeger krijgen kinderen via internet en media meer mee van de wereld (en andersom), zijn de klassen groter, nemen gedragsproblemen toe en staat vaak ook de thuissituatie meer onder druk.

Om kinderen veilig en succesvol naar hun toekomst te begeleiden bieden we een gevarieerd aanbod aan onderwijstrainingen. We spreken leerlingen aan in hun taal, en zetten creatieve leertrajecten uit die leiden tot de gewenste (gedrags)verandering en ontwikkeling. Naast een stukje informatie werken we hoofdzakelijk ervaringsgericht met leerlingen (via creatieve media als drama, beeldend werken, etc.). De beste manier om iets te leren is immers door het gewoon te ‘doen’. We bieden zowel trainingen voor het basisonderwijs, als voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot gymnasium).

De trainingen die we aanbieden richten zich op de volgende gebieden:

Sociaal- emotionele ontwikkeling, waaronder:
 • Sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid en assertiviteit
 • Faalangst
 • Omgaan met spanning en ontspanning (Minfulness en EmWave)
 • Zelfvertrouwen en werken aan een positief zelfbeeld
Ontwikkeling van een groep op klas, waaronder:
 • Omgaan met pesten
 • Verbeteren van de groepsdynamiek
Life events, waaronder het verwerken van of leren omgaan met:
 • (V)echtscheiding (1 op de 3 gezinnen krijgt hiermee te maken)
 • Seksueel geweld (1 op de 3 meisjes krijgt hier voor het 17e jaar mee te maken)
 • Omgaan met ziekte
 • Rouw
‘Leren’ met gedragsstoornissen en/of problemen als:
 • AD(H)D, autisme, hechtingsproblemen, ODD
 • Agressie

Maatschappelijk

Workshops:
 • Veilig internetten (o.a. do’s en don’ts, social media, cyberpesten, etc.)
 • Loverboys
 • Zinloos geweld
Voorlichting:
 • Voorlichting homoseksualiteit (sinds 2013 een verplicht onderdeel)


Voor docenten

Er wordt in deze tijd ook een groter beroep gedaan op de creativiteit van docenten. Docenten vormen een belangrijke beschermingsfactor in de ontwikkeling van kinderen en dit vraagt veel afstemming.  
Wij zien de draaglast toenemen (grotere klassen, meer leerlingen met speciale behoeften, minder tijd, etc.). Uit onze ervaringen met onderwijspersoneel hebben we voor hen een speciaal aanbod ontwikkeld.

We bieden training en begeleiding op de volgende gebieden:

Team
 • Teamdynamiek verbeteren (resultaat: beter samenwerking, beter gebruik kunnen maken van elkaars expertise, betere sfeer, minder grijsverzuim)
 • Intervisie (resultaat: een zelfsturend team, hogere oplossingsgerichtheid, zelfinzicht en het zien en gebruiken van nieuwe mogelijkheden)
 • Teambuilding
Persoonlijk
 • Stressmanagement
 • Waakvlambegeleiding (ter voorkoming van een Burn-out)
 • Burn-out begeleiding
Leerlinggericht
 • Workshop omgaan met gedragsproblemen (zoals AD(H)D, autisme, ODD, agressie, etc.)
 • Workshop gebruik maken van meervoudige interventie

Training:
Het nieuwe leren: leerlingen anders leren ‘leren’ begint bij uzelf. We bieden een training voor een groep binnen het onderwijsteam, waarbij u leerlingen leert aanspreken op verschillende niveaus. Creativiteit staat hierbij centraal.

Als u meer wilt weten en interesse heeft neem dan vrijblijvend contact op!
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.