Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap staat mijn inziens voor bewust én effectief leiding geven aan je eigen functioneren in werk, alsook in het leven. 

- Bewust zijn is het vermogen tot waarneming, wat de aard, de inhoud of het niveau van de waarneming ook is. Dit gebeurt door het
  denken en door zintuigelijke waarneming. Wanneer we bewust de ander en onszelf waarnemen dan kunnen we ervoor kiezen op een bepaalde
  wijze te reageren, namelijk de wijze die leidt tot ons doel.

- Effectiviteit heeft te maken met de relatie tussen input en resultaat. Een effectief persoon heeft een goed inzicht in de relatie tussen handeling en
  effect.

Vragen als 'wie ben je?, 'wat drijft je?, 'wie wil je zijn?' "welk gedrag hoort daarbij?" worden o.a. gesteld om de ander bewust te maken van doel en gedrag. Vervolgens worden de gewenste resultaten daartegenover gezet en het ontwikkelplan samen met betrokkene gemaakt. Ik bied theorie, tools en oefening aan om te leren bewust en effectief leiding te geven aan eigen werk en leven gericht op het realiseren van de gewenste doelen.

                                                                                                                                               

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.